Výkonné predstavenstvo CSS

Ing. Eduard Jamrich

Predseda CSS

Štatutár CSS

TOR spol. s r.o.

Starohájska 3, 851 03 Bratislava

T: 0903 45 82 96

jamrich@tor.sk

www.tor.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Čestný predseda CSS

Dubová ulica 6, 811 04 Bratislava

T: 0911 46 07 27

Ing. Vladimír Regec

1. Podpredseda CSS

R.J.R., s.r.o.

Stakčínska 141, 069 01 Snina

T: 0905 32 32 35

vlregec@centrum.sk

www.rjr.sk

Stanislav Čižmárik

Podpredseda CSS

STRESTAV UNI s.r.o.

Gruzínska 36, 821 05 Bratislava

T: 0903 22 88 78

strestav@strestav.sk

www.strestav.sk

Ján Dovičák

Podpredseda CSS

DACHCOM, s.r.o.

Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

T: 0903 91 03 31

jan.dovicak@dachcom.sk 

www.dachcom.sk

Peter Rusňák

Podpredseda CSS

KOMSTAV STRECHY s.r.o

Súbežná 75, 945 01 Komárno

T: 0918 77 88 87

komstav@komstav.sk

www.komstav.sk