Tabuľka pre návrh strešnej fólie

Tabuľka slúži na správne určenie typu použitia difúznej fólie v skladbe strešného plášťa pre betónové a keramické skladané krytiny, pre jednotlivé typy šikmých striech za daných podmienok.