Sympózium strechy

Kategórie
 
 
 
 

Zborník CSS 2019

 


 

 
 
STRECHY 2020


 

 
 
STRECHY 2019

Cech strechárov Slovenska organizoval tradičné jesenné medzinárodné odborné sympózium o strechách budov. Počet účastníkov sympózia prekročil počet 170 osôb, čím sa STRECHY 2019  zapísali ako jedno doteraz z najúspešnejších sympózií. Vysokému počtu poslucháčov predchádzal vhodný výber hlavnej témy, ktorou organizátori chceli vyjsť v ústrety širokej odbornej aj laickej verejnosti.

 

VIAC...

 
 
STRECHY 2018
Cech strechárov Slovenska má za sebou organizáciu nedávneho novembrového sympózia o strechách, ktoré sa zapísalo do povedomia verejnosti okrúhlou číslovkou 25. V poradí 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018 bolo jubilejné. A k tomu mimoriadne úspešné, veď počet účastníkov prekročil hranicu 150 prítomných osôb.  Tradične sa aj tohtoročné 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018 konalo v Kongresovej sále hotela Bratislava. Hlavná téma bola: “Akcenty a rezonancie v obci strechárov“. Téma sa stretla s mimoriadnym záujmom zo strany prednášajúcich aj zo strany poslucháčov.

 
 
 

 

 

Pozvánka

 

TU...

 

Program

 

TU...

 

Záväzná prihláška pre poslucháčov

 

TU...

 

 
 
STRECHY 2017

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia len základné funkcie alebo aj iné, doplňujúce účelové funkcie. 24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017 sa konalo v Kongresovej sále hotela Bratislava. Hlavná téma bola zameraná na Tendencie pri zabezpečovaní kvality. Sympózium otvoril odborný garant, ktorý privítal všetkých účastníkov. Okrem iných bolo odovzdané úvodné slovo vzácnemu hosťovi Doc. Ing. Zdeněkovi Kutnarovi, CSc. z ČVUT v Praze, Fakulta architektúry Praha.

 

VIAC...

 


 

 
 
Zlatý kruh

CENA  „ZLATÝ  KRUH“

 

Pri príležitosti konania Bratislavského medzinárodného sympózia STRECHY je udeľovaná cena „Zlatý kruh“ za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú na sympóziu. Víťaz je určený na základe vyhodnotenia ankety účastníkov sympózia. Udeľovaním ceny „Zlatý kruh“ strechárom budov sme nadviazali na cenu, ktorá je udeľovaná strechárskymi spoločnosťami, cechmi a asociáciami v zahraničí. Základný kameň tradície udeľovania tejto ceny bol položený v roku 2002, keď bola udelená prvý krát.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool  Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink  Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia