Semináre CSS

Cech strechárov Slovenska vytvára optimálne podmienky na šírenie odborných profesijných strechárskych informácií pre svojich členov a širokú verejnosť formou odbornej, vzdelávacej a seminárnej činnosti.