Predstavenstvo CSS

Ing. Eduard Jamrich

Predseda CSS

Štatutár CSS

TOR spol. s r.o.

Starohájska 3, 851 03 Bratislava

T: 0903 45 82 96

jamrich@tor.sk

www.tor.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Čestný predseda CSS

Dubová ulica 6, 811 04 Bratislava

T: 0911 46 07 27

Ing. Vladimír Regec

1. Podpredseda CSS

R.J.R., s.r.o.

Stakčínska 141, 069 01 Snina

T: 0905 32 32 35

vlregec@centrum.sk

www.rjr.sk

Stanislav Čižmárik

Podpredseda CSS

STRESTAV UNI, s.r.o.

Gruzínska 36, 821 05 Bratislava

T: 0903 22 88 78

strestav@strestav.sk

www.strestav.sk

Ján Dovičák

Podpredseda CSS

DACHCOM, s.r.o.

Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

T: 0903 91 03 31

jan.dovicak@dachcom.sk 

www.dachcom.sk

Peter Rusňák

Podpredseda CSS

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

Súbežná 75, 945 01 Komárno

T: 0918 77 88 87

komstav@komstav.sk

www.komstav.sk

Ing. Tibor Dávid

Krajský cechmajster CSS

Bratislavský kraj

ALITREX s.r.o.

Galvaniho 10, 821 04 Bratislava

T: 0905 75 38 83

tibor.david@alitrex.sk

www.alitrex.sk

Bc. Michal Polach

Krajský cechmajster CSS

Trnavský kraj

MFP ROOFS s. r. o.

Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely 

T: 0948 87 33 99

michal9918@gmail.com

www.kvalitnestrechy.sk

Stanislav Derka

Krajský cechmajster CSS

Trenčiansky kraj

Léwa strechy, s.r.o.

Pivovarská 1933/120, 019 01 Ilava

T: 0908 14 18 54

lewa@lewa.sk

www.lewa.sk

Tibor Fábrik

Krajský cechmajster CSS

Nitriansky kraj

Dunajské nábrežie 44/3, 945 01 Komárno

T: 0905 690 885

fabriktibi@gmail.com


Jaroslav Rovňan, MBA

Krajský cechmajster CSS

Žilinský kraj

ARTCO, s.r.o.

Žitná 14, 010 01 Žilina

T: 0903 55 85 86

artco@artco.sk

www.artco.sk

Miroslav Kartik

Krajský cechmajster CSS

Banskobystrický kraj

Miroslav Kartik

UNION-VTK Banská Bystrica

M. Čulena 13, 974 11 Banská Bystrica

T: 0905 64 49 89

kartik@kartikbb.sk

www.kartikbb.sk

Ing. Miloslav Gál

Krajský cechmajster CSS

Košický kraj

STRECHY GAL s.r.o.

Nová 297, 049 24 Vlachovo

T: 0903 86 40 00

info@galm.sk

www.galm.sk

Ondrej Pluta

Krajský cechmajster CSS

Prešovský kraj

PLUTA-STRECHY, s.r.o.

Slavkovská 2265, 060 01 Kežmarok

T: 0905 63 01 18

plutastrechy@gmail.com

www.pluta-strechy.sk