Kontakt

Cech strechárov Slovenska

Ivanská cesta 27, Bratislava, 821 04

+ 421 2 43 42 62 59

Jaroslava Lintnerová, Vedúca Kancelárie CSS


IČO: 317 815 43

DIČ: 20 21 468 449

Nie sme platcovia DPH 


Register mimovládnych neziskových organizácií vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: OVV/2-20/92-85-8