Kontakt

Cech strechárov Slovenska

Ivanská cesta 27, Bratislava, 821 04

+ 421 2 43 42 62 59

IČO: 317 815 43

DIČ: 20 21 468 449

Zapísaný na MV SR, č. spisu: OVV/2-20/92-85-8

Nie sme platcovia DPH