Semináre PLOCHÉ STRECHY

Prednášajúci na seminároch zoznamujú poslucháčov s odporúčaniami na systémové riešenia plochých striech pre návrh, realizáciu a kontrolu prevedenia. Novinkou je prezentácia elektronického generátora skladieb systémových plochých striech, ktorý si získal vysoký záujem zo strany projektantov a realizátorov a je poskytnutý širokej verejnosti bezplatne.