Prihláška do CSS

Členom CSS sa môžu stať fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami CSS, vlastnia živnostenské oprávnenie resp. výpis z obchodného registra oprávňujúci vykonávať remeslá a činnosti, ktoré cech združuje a zastupuje. Členstvo v cechu je dobrovoľné. O prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo CSS.