Súťaž STRECHA ROKA 2024

18. ročník súťaže Strecha roka

Súťaž STRECHA ROKA je prehliadka strechárskych diel zrealizovaných výhradne riadnymi členmi cechu, ktorí dokážu zrealizovať zaujímavé strechy z architektonického aj technologického hľadiska. Je v záujme cechu, aby boli tieto realizácie intenzívne propagované širokej verejnosti. Súťaž vyzdvihuje dokonalosť remesiel a ich vzájomné spojenie pri vytvorení komplexného diela - strechy.