Aktivity CSS

Cech strechárov Slovenska organizuje odbornú, vzdelávaciu a seminárnu činnosť, usporadúva a sprostredkováva doškoľovanie širokej odbornej i laickej verejnosti a najmä svojich členov, formou odborných kurzov, fóra, sympózia, školení, akadémií, montážnych konferencií.