Semináre CECHOVÉ DNI 2024

19. ročník odborných seminárov o strechách budov


TÉMA

Správne prevedenia kritických detailov na strechách budov

PREDNÁŠATELIA

Partnerskí členovia Cechu strechárov Slovenska 


TERMÍN

27. 2. 2024 – utorok

28. 2. 2024 – streda

5. 3. 2024 – utorok

6. 3. 2024 – streda

MESTO

Zvolen

Nitra

Košice

Žilina

MIESTO

hotel TENIS

hotel MIKADO

hotel CENTRUM

hotel SLOVAKIA

CECHOVÉ DNI 2024 sú určené pre:

členov Cechu strechárov Slovenska, stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov a širokú stavebnú verejnosť


Prednášajúci na cechových dňoch v širokom spektre záberu aktuálne informujú o novinkách v oblasti konštrukčných detailov striech a všeobecne o tematike striech budov. Semináre sú určené pre členov cechu, stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov, stavebnú verejnosť, širokú laickú verejnosť.