Semináre CECHOVÉ DNI 2025

20. ročník odborných seminárov o strechách budov

TÉMA

Pripravuje sa

PREDNÁŠATELIA

Partnerskí členovia Cechu strechárov Slovenska 

TERMÍN

február / marec 2025

MESTO

štyri mestá v rámci Slovenska

CECHOVÉ DNI 2025 sú určené pre:

širokú stavebnú i laickú verejnosť, členov Cechu strechárov Slovenska, stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov a ostatných


Prednášajúci na cechových dňoch v širokom spektre záberu aktuálne informujú o novinkách v oblasti konštrukčných detailov striech a všeobecne o tematike striech budov. Semináre sú určené pre členov cechu, stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov, stavebnú verejnosť, širokú laickú verejnosť.