STRECHÁR, časopis Cechu strechárov Slovenska

STRECHÁR je časopis vydávaný kanceláriou cechu za účelom informovanosti celej členskej základne cechu poskytnutím aktuálnych informácií o jeho činnosti, o uzneseniach výkonných Orgánov CSS, a taktiež za účelom propagácie cechu a hlavne jeho členov. Časopis poskytuje obraz o dianí v cechu a o novinkách zo strechárskej oblasti.