Stanovy CSS

Cech strechárov Slovenska bol ustanovený v súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. Je právnickou osobou registrovanou ako Odborné živnostenské spoločenstvo. Združuje a zastupuje remeslá: tesár, pokrývač / strechár, klampiar a hydroizolatér. Cech je záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov zaoberajúcich sa navrhovaním, realizáciou strešných konštrukcií, alebo výrobou hmôt pre ne, ako aj odborníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania týkajúceho sa strešných konštrukcií a hydroizolácií.