Cech strechárov Slovenska

DOBROVOĽNÉ PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE

PROFESIONÁLNI REALIZÁTORI STRIECH

Stálym a hlavným cieľom CSS je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov montážnych firiem a výrobcov a predajcov združených v profesijnom združení CSS. Cech sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorú si zaslúžia, podporuje odborný rast členov cechu a obhajuje ich záujmy. Cech združuje kvalitných klampiarov, strechárov - pokrývačov, tesárov a hydroizolatérov.


Ambíciou cechu je presadiť udeľovanie strechárskych licencií kvalitným montážnym firmám združeným v cechu a usilovať sa, aby bol cech rovnocenným partnerom verejnej správy pri vyčíslovaní škôd, vzniknutých neodbornou montážou a byť partnerom pri náhrade škôd pri rekonštrukciách.

Sme nositeľom pamätnej medaily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ZA ZÁSLUHY O VEREJNÚ SPRÁVU