Trnavský kraj

 
 

Rýchle vyhľadávanie CTRL + F

 
 
Trnavský kraj

AJPEK s.r.o.

Ajpek Attila

Školská 670/26, 925 22 Veľké Úľany

T:031/787 8419, F:031/787 8419,

0911/318 820

ajpekattila@zoznam.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

tesár, klampiar, pokrývač, montáž drevodomov

 

ARRI, s.r.o.

Kacz Árpád

Budovateľská 890/20, 930 28 Okoč

0905/746 124

strecha@strecha.ws

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

predaj a montáž strešného materiálu, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 

Ferdinand Polach st.

Štefánikova 444, 908 45 Gbely

0907/795 436

Čestný člen CSS

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Göncz Róbert

Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno

0908/762 654

robert.goncz.geneza@gmail.com

www.genesis-ps.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

 strechárske práce, krovy, krytiny

 

GIT, s.r.o.

Valo Lukáš

Piešťanská 48, 922 03 Vrbové

0918/859 384

git@git.sk

termodiagnostika@git.sk

lv@git.sk

www.git.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

klampiar, pokrývač, izolatér, tesár,

montáž drevodomov, termodiagnostika

 

IP-STRECHY, s.r.o.

Polach Ivan

Štefánikova 444/88, 908 45 Gbely

0907/795 436

info@ipstrechy.sk

polachlukin@gmail.com

www.ipstrechy.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

pokrývač, strechár, tesár

KON-Truss s.r.o.

Orolín Vladimír, Ing.

Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta

0911/772 643

obchod@kon-truss.sk

www.kon-truss.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

tesár, výroba a montáž väzníkových konštrukcií a krovov WOLF

 

Martin Bagar

Pod Čelom 232, 922 11 Prašník

0948/007 282

strecharstvo@zoznam.sk

Pridružený člen CSS

 

Mediterran Slovakia s.r.o.

Barbuš Peter

Veľká Farma, 925 84 Vlčany

T:031/779 4607-8

0907/236 203

barbusp@terran.sk

www.terran.sk

Partnerský člen CSS,

pokrývač, výroba škridiel – betónových

Michal Polach MFP ROOFS

Polach Michal, Bc.

Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely

0948/873 399

info@kvalitnestrechy.sk

www.kvalitnestrechy.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

tesár, pokrývač, klampiar

 

Milan Kleiman - T P K

Kleiman Milan

Jarmočná 1057/23, 920 01 Hlohovec

T:033/732 0514-5, F:033/732 0516

0903/722 291

kleimanm@reart-tpk.sk

reart-tpk@reart-tpk.sk

reart@reart-tpk.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

šikmé strechy, tesár, pokrývač, klampiar

 

Stavby - Dlhoš, s.r.o.

Dlhoš David

920 55 Bojničky 236

0910/994 749

info@strechydlhos.sk

www.strechydlhos.sk

Realizátor striech, Riadny člen CSS,

strechár, tesár

Stredná priemyselná škola stavebná

D. S. Jurkoviča

Godály Ján, Ing.

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

T:033/552 1103

tuchyna.peter@gmail.com

sekretariat@spslomontt.sk

chrvala@spslomontt.sk

godaly@spslomontt.sk

www.spsstt.sk

Pridružený člen CSS

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS