Sympózium strechy

 
 
 
Pripravujeme

 

Pozvánka

 

TU (pdf)...

 

Program

 

TU (pdf)...

 

Záväzná prihláška pre poslucháčov

 

TU (doc)...

 

TU (pdf)...

 

 
 
Ohliadnutie za sympóziom STRECHY 2016

Dvadsiaty tretí ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2016 konaného 21. a 22. novembra 2016 v hoteli Bratislava máme úspešne za sebou. Hlavná téma bola: Príklady na zamyslenie. Úspešne ... slovo, ktoré nie je v tomto prípade zdvorilostné pre toto sympózium. Ale má svoje opodstatnenie. Takto to bolo kvitované všetkými účastníkmi, či už poslucháčmi aj prednášateľmi. Celkovo sa sympózia zúčastnilo 123 účastníkov a odznelo 25 odborných prednášok.

 

VIAC...

 


 

 
 
Zlatý kruh

CENA  „ZLATÝ  KRUH“

 

Pri príležitosti konania Bratislavského medzinárodného sympózia STRECHY je udeľovaná cena „Zlatý kruh“ za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú na sympóziu. Víťaz je určený na základe vyhodnotenia ankety účastníkov sympózia. Udeľovaním ceny „Zlatý kruh“ strechárom budov sme nadviazali na cenu, ktorá je udeľovaná strechárskymi spoločnosťami, cechmi a asociáciami v zahraničí. Základný kameň tradície udeľovania tejto ceny bol položený v roku 2002, keď bola udelená prvý krát.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS