Bratislavský kraj

 
 

Rýchle vyhľadávanie CTRL + F

 
 
Bratislavský kraj
 
ALITREX s.r.o.
Dávid Tibor, Ing.
Galvaniho 10 (areál Bratis. stav. družstva),
821 04 Bratislava
T:02/4437 1898, F:02/4437 1898,
0905/753 883
 tibor.david@alitrex.sk
jan.brieznik@alitrex.sk
regina.turzova@alitrex.sk
www.alitrex.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
tesár, strechár, izolatér, šikmé a ploché strechy, architekt, projekcia, inžiniering,
predaj strešných systémov
  Alojz Kvaššay
A. Veselého 2731/11, 901 01 Malacky
T:034/772 2629, 0907/298 659
kvassayalojz@gmail.com
Čestný člen CSS
  Bohumil Pokštefl st.
Líščie údolie 68, 841 05 Bratislava
0903/447 200
pokstefl.st@gmail.com
Čestný člen CSS
Dörken SK, s.r.o.
Ledvinka Jiří
Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
T:02/4594 4917-8, F:02/4594 4917,
0910/999 449
jiri.ledvinka@dorken.cz
skokan@dorken.sk
www.dorken.sk
Partnerský člen CSS,
najväčší európsky výrobca fóliových systémov
pre šikmé strechy a ochranu spodnej stavby
  Ing. Gabriel Boros
Boros Gabriel, Ing.
Grösslingova 34, 811 09 Bratislava
0915/248 145
gabriel.boros72@gmail.com
Pridružený člen CSS
  Ing. Jakub Čurpek
STU SvF Bratislava
P.O.BOX 23, Radlinského 11,
810 05 Bratislava 15
0908/209 507
jakub.curpek@gmail.com
Pridružený člen CSS
Ing. Jana Hodúrová
Zátišie 21, 831 03 Bratislava
0911/538 610
hodurovaj@azet.sk
hodurovaj@gmail.com
Pridružený člen CSS
  Ing. Martin Strelec
Kopčianska 35, 851 01 Bratislava
0908/548 348
mst@fbpe.be
Pridružený člen CSS
  Ing. Mária Kostolná
Astronomická 5, 821 02 Bratislava
0915/629 877
kostolnamaja@centrum.sk
Čestný člen CSS
Ing. Peter Nič
Tajovského 14, 811 04 Bratislava
T:02/5477 6621, F:02/5477 6618,
0949/267 586
Čestný člen CSS
  Ing. Zoltán Lipták
Čs. parašutistov 11, 831 03 Bratislava
0905/458 100
zolo.liptak@gmail.com
Pridružený člen CSS
  Jaroslav Kvaššay spol. s r.o.
Kvaššay Jaroslav
Továrenská 5144, 901 01 Malacky
T:034/774 1157, F:034/774 1158,
0905/648 684
kvassay@zoznam.sk
stavebniny.kvassay@gmail.com
www.kvassay.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
pokrývač, tesár, klampiar, izolatér, stavebniny, murár, výkresová dokumentácia, ISO 9001
Martin Kvaššay - Kvaššay Alojz a vnuk
Kvaššay Martin
A. Veselého 2731/11, 901 01 Malacky
T:034/772 2629, 0903/228 395
martinkvassay@zoznam.sk
matokvassay@gmail.com
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
pokrývač, tesár, klampiar
  NOVADACH s.r.o.
Korman Slavomír, Ing., CSc.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
T:02/4445 1878, F:02/4930 9642, 0905/651 522
info@novadach.sk
korman@novadach.sk
www.novadach.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strešné a obvodové plášte, stavby a ich zmeny, projektová dokumentácia
  NOVEX-B4, v.o.s.
Bartek Ferdinand
906 37 Sološnica 3802
T:034/6584 398, 0905/518 015
novex-b4@solosnicask.net
ferobartek@gmail.com
www.novex.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
pokrývač, tesár, klampiar, izolatér
a jednoduché stavebné práce
PB Systém, s.r.o.
Pokštefl Bohumil ml.
Líščie údolie 68, 841 05 Bratislava
T:02/4342 5051, F:02/4342 5051, 0903/447 199
pbsystem@pbsystem.sk
www.pbsystem.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
šikmé strechy, klampiar, tesár, pokrývač, izolatér, výkresová dokumentácia
  Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Dubová 6
811 04 Bratislava
0911/460 727
jozef.olah.svf@gmail.com
Čestný predseda CSS
  RHEINZINK SK s.r.o.
Martinková Markéta
Zadunajská cesta 6, 851 01 Bratislava
T:02/5341 4565, F:02/5363 2808,
0910/955 744
miroslav.komzala@rheinzink.sk
marketa.martinkova@rheinzink.cz
www.rheinzink.sk
Partnerský člen CSS,
titánzinkové strešné krytiny, fasády a klampiarske prvky pre odvodnenie striech
Robert Slezák - JANA&ROSL
Slezák Robert
Námestie 1. mája 22
900 51 Zohor
T:02/6596 1655, F:02/6596 1655, 0907/899 368
rosl@nextra.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
izolácie, stavebná činnosť,
klampiarske a pokrývačske práce
  ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Henčel Martin, Ing.
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
T:02/4920 0911,  F:02/4920 0912,
0911/107 292
martin.hencel@rockwool.com
halina.kucerova@rockwool.com
radovan.fecko@rockwool.com
www.rockwool.sk
Partnerský člen CSS,
izolačné materiály, protipožiarne, tepelné a akustické izolačné produkty a systémy z kamennej vlny
  Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia ISOVER
Keszegh Martin, Ing.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
T:02/4445 1103, F:02/4445 1109, 0904/653 698
info@isover.sk
martin.keszegh@saint-gobain.com
alexander.prizemin@saint-gobain.com
www.isover.sk
www.saint-gobain.com
Partnerský člen CSS,
výroba izolačných materiálov, priemyslová výroba omietkových zmesí všetkého druhu, výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín, výroba umelých kameňov
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Stavebná fakulta
Palko Milan, Doc., Ing. arch., et Ing., PhD.
P.O.BOX 23, Radlinského 11,
810 05 Bratislava 15
T:02/5927 4441, 0905/368 622
milan.palko@stuba.sk
www.svf.stuba.sk
Pridružený člen CSS
  Stredná odborná škola
technológií a remesiel
Kovaľ Ľubomír, Ing.
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
T:02/4342 5086, F:02/4342 3613,
0905/604 101
koval@sou.sk
cordas@sou.sk
tahotny@sou.sk
szkurakova@sou.sk
pavlikpeter1@gmail.com
www.sou.sk
Pridružený člen CSS
  STRESTAV, s.r.o.
Čižmárik Stanislav
P.O.BOX 23, Gruzínska 36,
820 08 Bratislava 28
T:02/4342 5026, F:02/4342 5028,
0903/228 878
strestav@strestav.sk
www.strestav.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
ploché strechy, izolatér, výkresová dokumentácia, ISO 9001
Súkromná stredná odborná škola
Gibej Milan, Mgr.
Exnárova 20, 826 01 Bratislava
T:02/4363 0023, 02/3211 8052,
F:02/4363 0023, 02/3211 8052,
0911/388 885
gibej@sous-ruzinov.sk
www.sous-ruzinov.sk
Pridružený člen CSS
  TERA - STAV BA, s.r.o.
Zelienka Jaroslav
Saratovská 2, 841 02 Bratislava
0915/881 885
terastav@gmail.com
www.tera-stav.eu
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
izolatér, jednoduché stavby
  TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
Kleščinský Karol
Železničná 53, 900 31 Stupava
T:02/6593 5875, F:02/6593 5026,
0905/458 444
sablica@tondach.sk
klescinsky@tondach.sk
peter.sebena@tondach.sk
www.tondach.sk
Partnerský člen CSS,
výroba a predaj pálenej keramickej krytiny
TOR spol. s r.o.
Jamrich Eduard, Ing.
Starohájska 3, 851 03 Bratislava
T:02/6241 3189, F:02/6224 4240,
0903/458 296
jamrich@tor.sk
www.tor.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
ploché strechy, vegetačné-zelené strechy,
šikmé strechy, klampiar, pokrývač, tesár, izolatér, výkresová dokumentácia, ISO 9001
  URSA SK s.r.o.
Příhonská Eva
Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
T:02/4446 1628-9, 00420/281 017 304
F:02/4446 1630
eva.prihonska@ursa.com
www.ursa.sk
Partnerský člen CSS,
materiály zo skleneného vlákna,
izolačné materiály z extrudovaného polystyrénu, strešné zatepľovacie systémy
  VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Húšťava Maroš
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
T:02/3300 0555, F:02/3300 0556,
0903/905 728
maros.hustava@velux.com
dagmar.plevacova@velux.com
info.v-sk@velux.com
martin.masar@velux.com
www.velux.sk
Partnerský člen CSS,
marketing, kúpa tovaru na účely predaja, usporadúvanie kurzov, seminárov a školení, strešné okná VELUX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS