Cech strechárov Slovenska - všetko o strechách

 
 
1.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg
 
 
 
 
O nás

REALIZÁCIE STRIECH PROFESIONÁLMI

Cieľ CSS

 

Našim stálym a hlavným cieľom je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov/ montážnych firiem a výrobcov/ predajcov združených v našom profesijnom združení.  CSS sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorú si zaslúžia, podporuje odborný rast členov CSS a obhajuje ich záujmy. CSS združuje kvalitných klampiarov,  strechárov/ pokrývačov, tesárov a izolatérov.

Povinnosťou CSS je informovať koncového zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti.

Ambíciou CSS je presadiť v rámci dialógu so štátnymi inštitúciami udeľovanie strechárskych licencií kvalitným montážnym firmám združeným v CSS a usilovať sa, aby bol CSS rovnocenným partnerom verejnej správy pri vyčísľovaní škôd, ktoré vznikli neodbornou montážou a v konečnom dôsledku byť i partnerom pri náhrade škôd pri rekonštrukciách.

 

O nás - viac informácií...

 

 
 
-- SME ČLENOM --

 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE ROOFING TRADE


SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

 
 

Pamätná medaila MV SR Sme nositeľom pamätnej medaily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za zásluhy o verejnú správu

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS