Cech strechárov Slovenska

 
 
 
 
Reklamné okno
 
 
O nás

Cech strechárov Slovenska/ CSS vznikol v roku 1997 ako dobrovoľné  profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár/ pokrývač, tesár a izolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia  materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

 

Cieľ CSS/ Produkt

Našim stálym a hlavným cieľom je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov/ montážnych firiem a výrobcov/ predajcov združených v našom profesijnom združení.  CSS sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorú si zaslúžia, podporuje odborný rast členov CSS a obhajuje ich záujmy. CSS združuje kvalitných klampiarov,  strechárov/ pokrývačov, tesárov a izolatérov. Povinnosťou CSS je informovať koncového zákazníka o kvalite prác svojho člena a zvýšiť informovanosť o aktivitách cechu a jeho členoch v povedomí laickej i odbornej verejnosti. Ambíciou CSS je presadiť v rámci dialógu so štátnymi inštitúciami udeľovanie strechárskych licencií kvalitným montážnym firmám združeným v CSS a usilovať sa, aby bol CSS rovnocenným partnerom verejnej správy pri vyčísľovaní škôd, ktoré vznikli neodbornou montážou a v konečnom dôsledku byť i partnerom pri náhrade škôd pri rekonštrukciách.

 

Záruka profesionálnej kvality členov CSS

Strechárska firma s vlastníctvom Certifikátu CSS a známky kvality/ loga CSS je zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác na streche. Zásadou členov CSS je slušné a čestné správanie v podnikaní, profesijná zdatnosť a zásada etiky. CSS má celoslovenskú pôsobnosť s regionálnou štruktúrou. Združujeme 153 členských a partnerských firiem v rámci Slovenskej a Českej republiky.

 

Známka profesionálnej kvality členov CSS

Podľa tejto známky kvality/ loga CSS je možné rozpoznať kvalitnú strechársku firmu.

 

 

O nás - viac informácií...

 
 
 
 
CSS je členom

 


 

 


 

 


 

 


 

 
 
 
 
 
Partnerskí členovia CSS