Snem CSS

Kategórie
 
 
 
 
Snem CSS 2019

Členovia Cechu strechárov Slovenska sa opäť po roku zišli na svojom v poradí už 23. Sneme v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa konal 15. 2. 2019. Zasadnutie snemu sa riadilo schváleným programom v zmysle Stanov CSS a Rokovacieho poriadku snemu. Po úvodných procedurálnych úkonoch si prítomní členovia cechu vypočuli výročné správy v zmysle programu.

 


 

Správa o činnosti CSS za rok 2019

 

Plán hlavných úloh CSS na rok 2019

 

Uznesenie z 23. Snemu 2019

 

Zápis z 23. Snemu 2019

 
 
Snem CSS 2018

Zvolenský hotel TENIS dňa 16. februára 2018 privítal členov Cechu strechárov Slovenska,  účastníkov 22. Volebného Snemu CSS 2018. Na úvod zasadnutia boli predsedajúcim snemu Ing. Ivanom Kolárikom vykonané úvodné procedurálne úkony v zmysle rokovacieho poriadku: otvorenie, skonštatovanie uznášaniaschopnosti snemu v zmysle Stanov CSS, schválenie programu, voľba zapisovateľa zápisu, overovateľov uznesenia a zápisu, volebnej komisie, návrhovej komisie a skrutátorov.  Predsedajúci snemu odovzdal slovo Predsedovi CSS Ing. Eduardovi Jamrichovi,  ktorý predkladal Správu o činnosti CSS za rok 2017. Chronologicky a podrobne zhodnotil aktivity CSS vo všetkých oblastiach, činnosť Kancelárie CSS, Predstavenstva CSS a Krajských rád CSS.

 

VIAC...

 


Správa o činnosti CSS za rok 2017

 

Plán hlavných úloh CSS na rok 2018

 

Uznesenie z 22. Snemu 2018

 

Zápis z 22. Snemu 2018

 
 
Snem CSS 2017

Banskobystrický 21. Snem Cechu strechárov Slovenska sa niesol v mimoriadne slávnostnej atmosfére. Bol totiž venovaný oslave  20. výročia založenia Cechu strechárov Slovenska. Slávnostnú atmosféru podčiarkol úvodný ceremoniál, keď bola do miestnosti zasadnutia vnesená a za zvukov fanfár vztýčená nová zástava CSS, ktorá je jedným zo symbolov cechu. Príjemným spestrením bolo aj úvodné vystúpenie spevokolu zo Zvolena pod dirigentskou taktovkou dlhoročnej členky cechu, Ing. Valérie Šepákovej. Predsedajúci snemu Ing. Ivan Kolárik, Predseda Dozornej rady CSS, následne privítal členov CSS a hostí na sneme.

 

VIAC...

 


Správa o činnosti CSS za rok 2016

 

Plán hlavných úloh CSS na rok 2017

 

Uznesenie z 21. Snemu 2017

 

Zápis z 21. Snemu 2017

 
 
Snem CSS 2016

Správa o činnosti CSS za rok 2015

 

Plán hlavných úloh CSS na rok 2016

 

Uznesenie z 20. Snemu 2016

 

Zápis z 20. Snemu 2016

 
 
Snem CSS 2015

Správa o činnosti CSS za rok 2014

 

Plán hlavných úloh CSS na rok 2015

 

Uznesenie z 19. Volebného snemu 2015

 

Zápis z 19. Volebného snemu 2015

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia