Cechové dni 2023

Prednášajúci na cechových dňoch v širokom spektre záberu aktuálne informujú o novinkách v oblasti konštrukčných detailov striech a všeobecne o tematike striech budov. Semináre sú určené pre členov cechu, stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov, stavebnú verejnosť, širokú laickú verejnosť. 


18. ročník odborných seminárov o strechách budov

TÉMA: POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA PRE NÁVRH A REALIZÁCIE STRIECH BUDOV

PREDNÁŠATELIA: Partnerskí členovia CSS

Termín

21. 2. 2023 / utorok

22. 2. 2023 / streda

7. 3. 2023 / utorok

8.3. 2023 / streda

Mesto

Košice

Žilina

Zvolen

Nitra

Miesto

hotel CENTRUM

hotel HOLIDAY INN

hotel TENIS

hotel MIKADO


CECHOVÉ DNI 2023 sú určené pre:

stavebný dozor, projektantov a architektov, realizačné firmy, stavbyvedúcich,

investorov a správcov budov, pedagógov, stavebnú verejnosť, širokú verejnosť