ŠACHTIČKY 2014

Kategórie
 
 
 
 
Šachtičky 2014

 
 
Študijný materiál zo seminára Šachtičky 2014

Ing. Branislav Audy

Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

branislav.audy@bramac.com

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ  RIEŠENIA STRIECH OD SPOLOČNOSTI BRAMAC

 

 

Úvod

V súčasnosti sa na prevádzku budov v EÚ minie až 40 % všetkej vyrobenej energie. Podstatná časť tejto energie sa spotrebuje na vykurovanie a chladenie.

Rast cien energií, ako aj celoeurópsky záujem o znižovanie energetickej náročnosti budov sú v súčasnosti hlavné dôvody prečo sa v oblasti výstavby objavujú nové, často zásadne iné prístupy ako v rokoch predošlých. Nemenej dôležitý je aj argument znižovania negatívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý výroba energií potrebných na prevádzku budov so sebou prináša. Pre konečného zákazníka – majiteľa domu prinášajú takéto riešenia určité zvýšenie vstupných investícií, zároveň ale významne znižujú prevádzkové náklady stavby na dlhé desaťročia.  

Strechy sa na tepelných stratách stavieb podieľajú asi 30 %. Správnym prístupom k jej návrhu sa strecha môže stať nielen úspornejšou, ale aj miestom, ktoré energiu potrebnú na prevádzku vyrobí, a to dokonca ekologickým spôsobom.

 

VIAC...


Ing. Miroslav Komzala  – technický poradca
RHEINZINK SK s.r.o.

e-mail: miroslav.komzala@rheinzink.sk

 

ENERGETICKY  ÚSPORNÉ RIEŠENIA STRIECH

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá riešením možnosti skladby strešného plášťa pri aplikácii materiálov RHEINZINK, zohľadňujúce požiadavky pre pasívne a nízkoenergetické stavby leto/ zima, prípadne rekonštrukcie dožívajúcich strešných krytín/ konštrukcií.

 

Úvod

Strecha je dôležitý a výrazný architektonický prvok domu, ktorý vytvára hydroizolačnú a tepelnoizolačnú bariéru medzi exteriérom a interiérom. Zároveň správne zvoleným dostatočným presahom strešnej konštrukcie chránime múry pred snehom a dažďom. Tým sa znižuje vlhkostné namáhanie a zvyšuje sa prirodzená tepelnoizolačná schopnosť obvodových konštrukcií. Prakticky najdôležitejšou zásadou pri navrhovaní nízkoenergetického domu je jeho dokonalý tepelnoizolačný obal, pretože kvalita tepelnej ochrany vonkajších stavebných dielov má v našom miernom klimatickom pásme najväčší vplyv na spotrebu energie.   Účinnosť opatrení tepelnej ochrany vo veľkej miere ovplyvňuje vylúčenie tepelných mostov. Dajú sa vylúčiť niektoré často sa vyskytujúce tepelné mosty už správnou voľbou skladby strešnej konštrukcie spolu so správne navrhnutými skladbami v kritických miestach. Potom výrazne zlepšujú účinnosť celkovej tepelnej ochrany. Následnou korektnou a precíznou realizáciou je reálne možné zaistiť trvalú ochranu stavebnej konštrukcie ako stavebného celku s dlhou životnosťou a funkčnosťou. Správnou strešnou skladbou vylúčime nielen tepelné mosty, napr. v oblasti úžľabí, nároží, vikierov, napojenie na obvodové konštrukcie, ale môžeme zabezpečiť aj ochranu podkroví  pred prehrievaním a účinkami sálavého tepla od slnečného žiarenia pri teplotách na hranici  36 - 40°C.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia