Odborné poradenstvo pre verejnosť

Technicko-odborné stanovisko Cechu strechárov Slovenska

Cechu strechárov Slovenska mimoriadne záleží na tom, aby sa strechy, či už nové, alebo ich rekonštrukcie, realizovali správne. Neustále sme totiž svedkami takých realizácií, ktoré svojim majiteľom prinášajú sklamanie a znechutenie a obrovské finančné straty. Cech strechárov Slovenska je tu aj preto, aby Vám pomohol. Ak máte problém spojený so stavbou strechy, jej rekonštrukciou, alebo závadami na nej, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom našich kontaktov a my sa Vám pokúsime čo najskôr poradiť. Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s Vašimi problémami včas, teda v období, keď budete len rozmýšľať o stavbe alebo rekonštrukcii svojej strechy. Iba tak bude môcť byť naša pomoc účinná a Vám ušetríme nie len množstvo starostí, ale aj financií. Cech strechárov Slovenska poskytuje tiež Technicko - odborné stanovisko CSS pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela. Pre tento účel slúži VS-09.