Pokrývačské pravidlá CSS

Kategórie
 
 
 
 

Pokrývačské pravidlá CSS

POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CSS

PRAVIDLÁ PRE NAVRHOVANIE A ZHOTOVOVANIE STRIECH

 

 


NA  STIAHNUTIE (13,2 MB)  TU...


 

PREDSLOV Pokrývačské pravidlá CSS

Strešné konštrukcie sa veľmi výraznou mierou spolupodieľajú na tvorbe prostredia budov, v ktorom každý z nás trávi väčšinu svojho života a majú teda priamy vplyv na kvalitu nášho života. Akákoľvek strata funkčnosti týchto konštrukcií vedie skôr či neskôr k bezprostrednému ohrozeniu prevádzky a využitia vnútorných priestorov takto postihnutých objektov .

S postupujúcim materiálno-technickým a technologickým rozvojom vzniká stále väčšia požiadavka dôkladne poznať technické parametre a správanie jednotlivých prvkov strešných plášťov, komponentov konštrukcií striech i všetkých materiálov použitých v stavebnom diele. V súčasnosti, tak ako nikdy doposiaľ, vzniká potreba technických predpisov a odporúčaní, ktoré pomôžu zorientovať sa vo veľmi širokej škále nových materiálov a technológií predovšetkým z hľadiska ich aplikácie a zároveň poskytnú možnosti plného využitia ich technického potenciálu v prospech dlhodobej spoľahlivosti.

„Pravidlá pre navrhovanie a realizáciu striech", ktorú vydal Ústredný zväz nemeckých pokrývačov, vznikla so zámerom vytvoriť komplexnejší prehľad v zložitej a širokej problematike technických predpisov a odporúčaní pre oblasť strešných konštrukcií v Nemecku. Prvotná myšlienka adaptovať existujúce nemecké pravidlá vznikla v Čechách, kde kolektív autorov Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a zástupcov výrobcov vydal v r. 2000

„Pravidla pro navrhování a provádéní střech". Vzhľadom na rozsah predpisov, ktoré sledovaná problematika striech obsahuje, je zámer vydať tieto pravidlá v niekoľkých častiach (zväzkoch). Doposiaľ však bola vydaná iba jedna časť obsahujúca "základní pravidla pro pokrývání střech, provádění hydroizolací a obkládání venkovních stén, návod pro navrhování a provádéní pojistných hydroizolačních vrstev střech, pokyny pro používání výrobku ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, návod pro navrhování a provádění tepelné izolace střech, pravidla pro pokrývání střech pálenou a betonovou krytinou"...

 

 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia