Pokrývačské pravidlá CSS

Kategórie
 
 
 
 

Pokrývačské pravidlá CSS

POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CSS

PRAVIDLÁ PRE NAVRHOVANIE A ZHOTOVOVANIE STRIECH

 

 


NA  STIAHNUTIE (13,2 MB)  TU...


 

PREDSLOV Pokrývačské pravidlá CSS

Strešné konštrukcie sa veľmi výraznou mierou spolupodieľajú na tvorbe prostredia budov, v ktorom každý z nás trávi väčšinu svojho života a majú teda priamy vplyv na kvalitu nášho života. Akákoľvek strata funkčnosti týchto konštrukcií vedie skôr či neskôr k bezprostrednému ohrozeniu prevádzky a využitia vnútorných priestorov takto postihnutých objektov .

S postupujúcim materiálno-technickým a technologickým rozvojom vzniká stále väčšia požiadavka dôkladne poznať technické parametre a správanie jednotlivých prvkov strešných plášťov, komponentov konštrukcií striech i všetkých materiálov použitých v stavebnom diele. V súčasnosti, tak ako nikdy doposiaľ, vzniká potreba technických predpisov a odporúčaní, ktoré pomôžu zorientovať sa vo veľmi širokej škále nových materiálov a technológií predovšetkým z hľadiska ich aplikácie a zároveň poskytnú možnosti plného využitia ich technického potenciálu v prospech dlhodobej spoľahlivosti.

„Pravidlá pre navrhovanie a realizáciu striech", ktorú vydal Ústredný zväz nemeckých pokrývačov, vznikla so zámerom vytvoriť komplexnejší prehľad v zložitej a širokej problematike technických predpisov a odporúčaní pre oblasť strešných konštrukcií v Nemecku. Prvotná myšlienka adaptovať existujúce nemecké pravidlá vznikla v Čechách, kde kolektív autorov Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a zástupcov výrobcov vydal v r. 2000

„Pravidla pro navrhování a provádéní střech". Vzhľadom na rozsah predpisov, ktoré sledovaná problematika striech obsahuje, je zámer vydať tieto pravidlá v niekoľkých častiach (zväzkoch). Doposiaľ však bola vydaná iba jedna časť obsahujúca "základní pravidla pro pokrývání střech, provádění hydroizolací a obkládání venkovních stén, návod pro navrhování a provádéní pojistných hydroizolačních vrstev střech, pokyny pro používání výrobku ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, návod pro navrhování a provádění tepelné izolace střech, pravidla pro pokrývání střech pálenou a betonovou krytinou"...

 

 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool  Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink  Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia