Poradenstvo Semináre

Kategórie
 
 
 
 
Odborné poradenstvo pre verejnosť

Vykonávacia smernica VS-09

 

 


 

 

Technicko-odborné stanovisko Cechu strechárov Slovenska

 

Cechu strechárov Slovenska mimoriadne záleží na tom, aby sa strechy, či už nové, alebo ich rekonštrukcie, realizovali správne. Neustále sme totiž svedkami takých realizácií, ktoré svojim majiteľom prinášajú sklamanie a znechutenie a obrovské finančné straty. Cech strechárov Slovenska je tu aj preto, aby Vám pomohol. Ak máte problém spojený so stavbou strechy, jej rekonštrukciou, alebo závadami na nej, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom našich kontaktov a my sa Vám pokúsime čo najskôr poradiť. Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s Vašimi problémami včas, teda v období, keď budete len rozmýšľať o stavbe alebo rekonštrukcii svojej strechy. Iba tak bude môcť byť naša pomoc účinná a Vám ušetríme nie len množstvo starostí, ale aj financií. Cech strechárov Slovenska poskytuje tiež Technicko - odborné stanovisko CSS pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela. Pre tento účel slúži VS-09.

 

 
 
Striekané izolácie

Rýchlo nastriekaná izolácia nemusí byť tá najlepšia voľba pre Váš dom.

 


 

 
 
Prehlásenie o kvalite pre strešnú konštrukciu zrealizovanú členom CSS

Vážení záujemcovia o realizáciu strechy.

 

CSS garantuje kvalitu prác svojich členov. Už pri svojom založení si predsavzal propagovať svojich členov a kvalitu ich práce. Snaží sa o to rôznymi cestami už 20 rokov.

Pripravili sme pre Vás novinku:

PREHLÁSENIE O KVALITE pre strešnú konštrukciu zrealizovanú členom CSS,

ktorej účelom je zviditeľniť kvalitnú remeselnú prácu v radoch širokej odbornej aj laickej verejnosti v oblasti striech.

Prehlásenie o kvalite má listinnú podobu. Vydáva ho kancelária CSS na základe žiadosti realizátora, člena CSS, po zrealizovaní kvalitných postupov a odborných činností v súlade s platnými normami a technologickými postupmi.

Za všetky údaje v prehlásení v plnej miere zodpovedá realizátor/ žiadateľ o PREHLÁSENIE O KVALITE pre strešnú konštrukciu zrealizovanú členom CSS.

Informujte sa o možnosti vydať PREHLÁSENIE O KVALITE pre Vašu strechu u Vašej realizačnej firmy, ktorá je členom stavovskej organizácie Cechu strechárov Slovenska.

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool  Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink  Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia