Odborné publikácie CSS

Kategórie
 
 
 
 
Striekané izolácie

Rýchlo nastriekaná izolácia nemusí byť tá najlepšia voľba pre Váš dom.

 


 

 
 
Odborné publikácie CSS

MATERIÁLY PRE OCEĽOVÉ KRYTINY

Nie sme schopní prírode zabrániť, aby oceľ nekorodovala, ale sme schopní tento proces spomaliť natoľko, aby nám oceľové výrobky slúžili čo najdlhšie. ...a čím budú dlhšie slúžiť, tým budú lacnejšie. Životnosť je neurčitý a už vôbec nie garantovaný údaj, ale ak poznáme vlastnosti materiálov, vieme si správne vybrať. Neinformovanosťou sa vytvoril mýtus, že najdôležitejšia je hrúbka plechu. Pevnosť ocele pre strešné krytiny je stále dostačujúca aj pri minimálnej  hrúbke 0,4 mm, čo predpisuje v súčasnosti platná STN EN 508-1 pre samonosné strešné krytiny. Je súčasným trendom zvyšovať kvalitu oceľových strešných krytín vylepšovaním predovšetkým organických ochranných povlakov. Len je potrebné vedieť ako - akými ochrannými povlakmi má byť oceľové jadro chránené, aby krytina "žila" čo najdlhšie. Žiaľ, samotní výrobcovia strešných krytín uvádzajú len obchodné názvy svojich výrobkov, namiesto presného označovania parametrov aj napriek tomu, že im to ukladá príslušná norma STN EN 508-1! Znemožňujú tak odbornej verejnosti a hlavne projektantom ľahko sa orientovať pri výbere materiálov, uvádzať predpísané požiadavky a porovnávať tak hrušky s hruškami a jablká s jablkami. Odborná publikácia CSS mapuje všetky potrebné údaje súvisiace s obchodovaním a používaním materiálov pre oceľové krytiny. Poskytuje relevantné informácie z noriem, pretože ich dostupnosť je značne problematická. Sú spoplatnené a mnohé v cudzom jazyku! Účelom tejto publikácie je oboznámiť odbornú, ale i laickú verejnosť so základnými možnosťami a vlastnosťami oceľových strešných krytín s jasným zameraním nekupovať výrobky za najnižšiu cenu. Bývajú najdrahšie! No a bez patričných informácií o správnom výbere materiálov to jednoducho nejde!

V prípade záujmu:

1. o písomnú formu odbornej publikácie CSS, máte možnosť si túto objednať nasledovne:

Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava

Číslo účtu/ IBAN: SK72 11 0000 0000 262 802 3506

Cena publikácie: 1,- EUR.

2. o publikáciu vo formáte word na vpisovanie poznámok, máte možnosť si túto objednať nasledovne:

Ing. Peter Orolin, Riaditeľ spoločnosti Metrotile CE s.r.o., Poprad

T: 0905 301 304

email: riaditel@metrotile.sk

Cena publikácie: 0,- EUR.

Ing. Peter Orolin, Metrotile CE s.r.o., Poprad, spracovateľ odbornej publikácie, Partnerský člen CSS   

 

 

Publikácia na stiahnutie

 

TU...

 
 

 

POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CSS

Cena príručky na USB kľúči 12,- €

 

POZOR!!! NOVINKA!!! POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CSS

 

na stiahnutie BEZPLATNE v privátnej zóne tohto webu

 

po prihlásení (hlavička stránky, vpravo hore)

 

PREDSLOV Pokrývačské pravidlá CSS

Strešné konštrukcie sa veľmi výraznou mierou spolupodieľajú na tvorbe prostredia budov, v ktorom každý z nás trávi väčšinu svojho života a majú teda priamy vplyv na kvalitu nášho života. Akákoľvek strata funkčnosti týchto konštrukcií vedie skôr či neskôr k bezprostrednému ohrozeniu prevádzky a využitia vnútorných priestorov takto postihnutých objektov .

S postupujúcim materiálno-technickým a technologickým rozvojom vzniká stále väčšia požiadavka dôkladne poznať technické parametre a správanie jednotlivých prvkov strešných plášťov, komponentov konštrukcií striech i všetkých materiálov použitých v stavebnom diele. V súčasnosti, tak ako nikdy doposiaľ, vzniká potreba technických predpisov a odporúčaní, ktoré pomôžu zorientovať sa vo veľmi širokej škále nových materiálov a technológií predovšetkým z hľadiska ich aplikácie a zároveň poskytnú možnosti plného využitia ich technického potenciálu v prospech dlhodobej spoľahlivosti.

„Pravidlá pre navrhovanie a realizáciu striech", ktorú vydal Ústredný zväz nemeckých pokrývačov, vznikla so zámerom vytvoriť komplexnejší prehľad v zložitej a širokej problematike technických predpisov a odporúčaní pre oblasť strešných konštrukcií v Nemecku. Prvotná myšlienka adaptovať existujúce nemecké pravidlá vznikla v Čechách, kde kolektív autorov Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a zástupcov výrobcov vydal v r. 2000

„Pravidla pro navrhování a provádéní střech". Vzhľadom na rozsah predpisov, ktoré sledovaná problematika striech obsahuje, je zámer vydať tieto pravidlá v niekoľkých častiach (zväzkoch). Doposiaľ však bola vydaná iba jedna časť obsahujúca "základní pravidla pro pokrývání střech, provádění hydroizolací a obkládání venkovních stén, návod pro navrhování a provádéní pojistných hydroizolačních vrstev střech, pokyny pro používání výrobku ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, návod pro navrhování a provádění tepelné izolace střech, pravidla pro pokrývání střech pálenou a betonovou krytinou"...

 

 


 

PRÍRUČKA K NAVRHOVANIU

A REALIZÁCII VEGETAČNÝCH STRIECH

Objednávajte v Kancelárii CSS

Cena príručky 12,- €

 

PREDSLOV Vegetačné strechy

 

VIAC...

 


 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia