DOMEXPO Nitra

Kategórie
 
 
 
 
DOMEXPO 2019

Cech strechárov Slovenska opäť prijal ponuku národného výstaviska Agrokomplex  Nitra, s možnosťou prezentácie cechu a hlavne jeho členov v samostatnom stánku  na komplexnej stavebnej výstave DOMEXPO NITRA 2019  v dňoch 25. – 28. 4. 2019. Od štvrtka do nedele sa výstavisko Agrokomplex v Nitre už tradične stalo miestom stretnutia odbornej i laickej verejnosti. Neutíchajúci záujem návštevníkov výstavy o odborné informácie v bezplatnom poradenskom centre Cechu strechárov Slovenska, sme v tomto roku zaznamenali v mimoriadne veľkej miere. Deje sa stále takto z toho dôvodu, že každoročne nám výstavisko ponúkne veľmi výhodnú polohu umiestnenia prezentačného stánku hneď pri hlavnom vstupe na výstavisko v Pavilóne „A“ stánok číslo 11C. Otázky zo strany účastníkov výstavy týkajúce sa širokého spektra tém v oblasti striech, počas štyroch dní pri stánku riešili členovia CSS. Týmto spôsobom zabezpečili odborné poradenské služby a snažili sa tak zodpovedať na množstvo náročných otázok kladených najmä laickou verejnosťou.   Zo strany odborných služieb a rovnako aj zo strany Kancelárie CSS bolo počas výstavy poskytnutých množstvo kontaktov na členov cechu v rámci celého Slovenska. Je pre nás nesmierne potešujúce, že sme zaznamenali fakt, že verejnosť už totiž vo veľkej miere začala vyhľadávať profesionálov, začala sa obracať na profesionálov a požadovať služby od profesionálov.  V rámci sprievodného programu stavebnej výstavy odzneli v prednáškovom priestore Pavilónu „A“ v stánku číslo 12 odborné prednášky Partnerských členov CSS:

Firma: JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem, ČR (technická kancelária  JUTA a. s. Slovensko, Nitra)

Prednášateľ: Marián Pogran

Téma: “Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných konštrukciách“.

Firma: SIGA Cover AG, Ruswil, Švajčiarsko

Prednášateľ: Bc. Karol Plaštiak

Téma: “Parobrzda SIGA Majrex – bionika  v praxi alebo ako úspešne aplikovať princípy z prírody do inovatívnych High-Tech riešení“.

Firma: RHEINZINK SK s.r.o.,  Bratislava

Prednášateľ: Ing. Miroslav Komzala

Téma: “Aplikácie materiálu RHEINZINK na Slovensku“.

Po dohode s manažérkou výstavy, Cech strechárov Slovenska aj v nasledujúcom roku 2020 opäť zriadi svoje vlastné poradenské centrum počas výstavy a vo veľkej miere bude naďalej propagovať cech a hlavne svojich aktívnych členov.

 

 

 
 
DOMEXPO 2018

Cech strechárov Slovenska aj v tomto roku využil ponuku národného výstaviska Agrokomplex  Nitra, s možnosťou prezentácie cechu a najmä širokej vlastnej členskej základne, v samostatnom stánku  na komplexnej stavebnej výstave DOMEXPO NITRA 2018  v dňoch 19. – 22. 4. 2018. Od štvrtku do nedele sa výstavisko Agrokomplex v Nitre už tradične stalo epicentrom stretnutia odbornej aj laickej stavbárskej verejnosti.

Aktívny a živý záujem návštevníkov výstavy o odborné informácie v bezplatnom poradenskom centre Cechu strechárov Slovenska, sme zaznamenali v mimoriadne veľkej miere aj z dôvodu veľmi výhodnej polohy umiestnenia stánku v hale  „A“, a to hneď pri hlavnom vstupe na výstavisko.

 

VIAC...

 
 
DOMEXPO 2017

Nitra. Agrokomplex. Výstavníctvo Nitra.  Dvadsiaty až dvadsiaty tretí apríl  2017. 12. ročník komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku DOMEXPO 2017. 21. ročník medzinárodnej predajnej záhradníckej výstavy Gardenia 2017. Súhrn informácií, ku ktorým neodmysliteľne patrí informácia ďalšia. Cech strechárov Slovenska.  Pretože ... na podujatí sa už tradične prezentoval svojím poradenským stánkom, v ktorom jeho službukonajúci členovia poskytli za štyri dni výstavy niekoľko desiatok poradenstiev týkajúcich sa realizácie nových striech alebo ich rekonštrukcií. V rámci sprievodného programu stavebnej výstavy odznela v kongresovom priestore Haly A séria prednášok Mariána Pograna, zástupcu Partnerského člena CSS  firmy Juta a.s. Dvůr Králové nad Labem, ČR, na témy súvisiace s projektovaním a aplikáciou poistných hydroizolácií a parozábran v šikmých strešných konštrukciách. Počas prvého dňa výstavy v Nitre sa pravidelne koná zasadnutie Výkonného predstavenstva CSS. Nosnou témou stretnutia členov VP-CSS bol návrh na spracovanie motivačného videa pre študijný odbor strechára  a členstvo mladých strechárov/ čakateľov na členstvo do CSS. Pozornosť bola venovaná aj zabezpečeniu poskytovať do budúcnosti informácie v oblasti právnych produktov pre členskú základňu, a to formou aktívnej spolupráce cechu s profesionálnou advokátskou agentúrou.  

 

 

 

 

 

 

 
 
DOMEXPO 2016

V dňoch 14. – 17. apríla 2016 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutočnil 11. ročník kompletnej stavebnej výstavy DOMEXPO a 4. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltaiku SOLARIS. Medzi 51 vystavovateľmi a spoluvystavovateľmi bol tak, ako je to zvykom aj Cech strechárov Slovenska.

Keď sme minulý rok konštatovali, že počas výstavy sme zaznamenali úbytok záujemcov zo strany stavbárskej verejnosti, tento rok tomu tak nebolo. Predsa len paralelné výstavy Gardenia a Bonsai Slovakia prilákali veľa záujemcov, ktorí často spojili príjemné s užitočným.

Cech strechárov Slovenska mal svoj stánok prvýkrát v hale A. Zmena umiestnenia sa však neodrazila na zníženom záujme návštevníkov. Službukonajúci členovia cechu poskytovali poradenstvo pre záujemcov o rekonštrukcie a zhotovenie nových striech. Ich otázky smerovali hlavne ku kvalite prác, estetike, trvanlivosti, k energetickej úspornosti, k postupu realizácií, ale aj k cenám zhotovených striech. V Nitre sa zišli záujemcovia doslova z celého Slovenska. Oproti minulým ročníkom výstavy sme zaznamenali záujem o konzultácie už v predprojektovom období. Pomohli sme určite každému. Ak aj náhodou nie konkrétnou radou, tak aspoň kontaktom na niektorého z odborníkov z radov členskej základne cechu.

Prvý deň výstavy mal náš cech aj dve sprievodné podujatia. Prvým bola odborná prednáška Partnerského člena CSS: JUTA a.s. na tému „Základné súvislosti použitia podstrešných fólií a parozábran v šikmých strešných konštrukciách“ v pútavom podaní Mariána Pograna a druhým bolo zasadnutie Výkonného predstavenstva CSS.

A čo dodať na záver?

DOMEXPO nie je typ výstavy ako CONECO. Vyhľadáva ju však verejnosť z celého Slovenska túžiaca po praktických informáciách v súvislosti s výstavbou a prestavbou svojich nehnuteľností. V každom prípade, pokiaľ DOMEXPO bude DOMEXPOM, Cech strechárov Slovenska bude na ňom viesť poradenské centrum a propagovať svojich členov.

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia