Deklarácia na podporu stavebných remesiel

Stavebné malé a stredné podniky zažívajú alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska preto v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel, ktorú predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy SR. Rovnako ju predložili predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR s cieľom pretaviť ju do ich politických programov, aby sa zmeny v oblasti vzdelávania pre stavebné a remeselné učebné odbory stali prioritou novej vlády.


V prílohe si prečítajte Tlačovú správu s Deklaráciou na podporu stavebných remesiel vrátane príloh: Podporné stanovisko Združenia výrobcov murovacích materiálov a Podporné stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov; s cieľom navrhnúť opatrenia pre zlepšenie stavu v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov v učebných odboroch v oblasti stavebníctva a remesiel.