ARCHÍV

Kategórie
 
 
 
 
Drevo v modernej architektúre

 

 

Pozvánka

TU...

 

Informácie

TU...

 


 

 
 
Tlačová správa SŽZ

Na žiadosť Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sa dňa 24. júla 2018 konalo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) stretnutie zástupcov SŽZ a zástupcov sekcie regionálneho školstva, v zastúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, k aktuálnemu stavu v oblasti odborného vzdelávania.

Vo svojej žiadosti o stretnutie vyjadril SŽZ nespokojnosť s obsahom  Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov s nedostatkom žiakov pre remeselné učebné odbory a znepokojenie nad skutočným prínosom duálneho vzdelávania pre prax.

 

VIAC...

 
 
Tlačová správa SŽZ

V y h l  á s e n i e   d e l e g á t o v

 Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)


            V Bratislave sa konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom sa delegáti živnostenských spoločenstiev a cechov venovali aktuálnym témam v oblasti živnostenského podnikania, najmä zmenami legislatívy prispievať k vytvoreniu spravodlivého podnikateľského prostredia pre remeselné živnosti a zlepšovaniu sociálnej situácie živnostníkov.

 

VIAC...

 

Zároveň prinášame záznam televízie TA3 na tému odbornej spôsobilosti:

 

VIAC...

 
 
Príhovor Prezidenta SŽZ

Vážení delegáti, ctení hostia,

 

je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.

Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení živnostníkov a malých podnikateľov už viac ako 25 rokov aktívne podporuje Vašu agendu a dosahovanie Vašich cieľov. Podnikatelia, naši členovia,  získavajú príležitosť zapájať sa do prípravy legislatívnych noriem, dotýkajúcich sa ich profesijných oblastí alebo podmienok podnikania vo všeobecnosti.

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní, ako aj v priamej komunikácii s orgánmi štátnej správy a parlamentom sa spoločne  venujeme aktuálnym prioritám.

 

VIAC...

 
 
Tlačová správa SŽZ

Dňa 20. apríla 2018 sa konalo pracovné stretnutie Prezidenta Slovenského živnostenského zväzu SŽZ  Stanislava Čižmárika a Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Branislava Ondruša. Stretnutia sa zúčastnil aj Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Branislav Masár a Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová.

 

VIAC...

 

 
 
Odporúčame k nahliadnutiu:

 

 

 

 

TU...

 


 

 
 
Stanovisko SŽZ k duálnemu vzdelávaniu

Stanovisko SŽZ k duálnemu vzdelávaniu

 

 
 
TV Markíza: Strhnuté strechy

 

 
 
CSS medzi ocenenými

Združenie pre zatepľovanie budov oslávilo 25 rokov obnovy a zatepľovania budov na Slovensku a 15. výročie svojho založenia. Počas slávnostného popoludnia 8. 9. 2016 v Bratislave si členovia združenia a spolupracujúcich organizácií pripomenuli najvýznamnejšie míľniky v oblasti zatepľovania na Slovensku. Medzi ocenenými je aj Cech strechárov Slovenska.

 

 

 
 
Postavíme, opravíme, zveľadíme, TV JOJ, 25. 9. 2016 od 9. minúty

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS

 Knauf  Wienerberger Isover Prefa Velux Terran Rockwool Blachotrapez Bramac Icopal Metalskoba Hpi Juta Metrotile Puren Topwet Kjg Ursa Doerken Rheinzink Voestalpine Tepore  Siga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia