Voľné a remeselné živnosti

 
 
Voľné a remeselné živnosti

Výzva Cechu strechárov Slovenska

 

Požadujeme, aby došlo k premenovaniu voľných živností v časti 18. STAVEBNÍCTVO v metodickom materiáli k Zákonu 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie  tak, aby už z ich názvu bolo zrejmé, že ide o služby poskytované neodborníkmi. Takto bude zadávateľom prác, investorom, ako aj všetkým účastníkom na stavebnom trhu jasné, že komunikujú s podnikateľským subjektom (živnostníkom, obchodnou spoločnosťou), ktorý nemá požadované odborné vzdelanie a práce len sprostredkováva, prípadne ich vykonáva amatérsky sám.

VIAC...

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS