Reportáž

 
 
Reportáž STRECHY

21. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2014

 

Cech strechárov Slovenska a Stavebná fakulta STU v Bratislave sú už organizačne na prahu príprav 21. Bratislavského sympózia STRECHY 2014 s hlavnou témou: „DOTERAJŠIE VÝSLEDKY A SKÚSENOSTI“. Vieme, že toto sympózium sa bude konať v dňoch 19. a 20. 11. 2014 v hoteli Bratislava v Bratislave. Tohtoročná odborná téma úzko nadväzuje na 20. Bratislavské sympózium STRECHY 2013, ktorého témou bolo: „Komplexné zabezpečenie kvality striech budov“. Tak a čo nás čaká na sympóziu 2014?

 

VIAC...
 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS