Súťaž SOŠ

 
 

 

 
 
Súťaž učňov na CONECO 2017

Výsledky 19. ročníka Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou:

1. miesto - Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina-Bôrik

Martin VRABEC

Andrej HUDEC

MOV: Marian CHMULÍK

2. miesto - Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Adam ŠUMNÝ 

Jakub ŽITŇAN 

MOV: Jozef KREŠKÓCI

3. miesto - Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Damián BAŠISTA  

Róbert HUDÁK 

MOV: Mgr. Martin FRIŠTYK

 

VIAC...

 
 
Súťaž učňov na CONECO 2016

Výsledky 18. ročníka Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou:

     1. miesto - Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Damián Bašista

Róbert Hudák

     Majster odborného výcviku: Mgr. Martin Frištýk

     2. miesto - Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy, ČR

Patrik Fiala

Bruno Houser

Majster odborného výcviku: Ing. František Tesař

3. miesto - Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Martin Vrabec  

Andrej Hudec

Majster odborného výcviku: Marián Chmulík

 

VIAC...

 
 
Súťaž učňov na CONECO 2015

Výsledky 17. ročníka Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou:

      1. miesto - Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

József  LÖRINCZ a Patrik AJPEK

Majster odborného výcviku: Peter ŠTEFANÍK

2. miesto - Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy

Ondřej HALAS a Ivo PUTNA

Majster odborného výcviku: Ing. František TESAŘ

3. miesto - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Edmund RAFFESBER a Matej PROCHÁZKA

Majster odborného výcviku: Zdenko BOROVSKÝ

Zúčastnené družstvá predviedli veľmi pekné a vyrovnané výkony. Suverénne najlepšiu prácu však odviedlo víťazné družstvo, ktorého práca od začiatku súťaže zaujala a bola jednoznačne najlepšia.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS