Apk

 
 
Výber vhodnej podstrešnej fólie
KROK 1

Výber sklonu strechy:


Zadaj sklon strechy v °:
KROK 2

Vyber krytinu:

Bramac BSS
Opál 30°
Tumalín 30°
Tegalit 25°
Reviva 25°
Klasik 22°
Moravská 22°
Renova 22°
Montero 22°
Rímska 22°
Adria 22°
Max 7° 22°
BRASS BSS
Topás 13 28°
Granát 13 22°
Tondach BSS
Bravura 35°
Steinbruck 35°
Drážková Bobrovka 35°
Twist 30°
Bolero 30°
Figaro 11 30°
Brnenka 30°
Francúzska 12 30°
Mulde 30°
Figaro Deluxe 30°
Bobrovka 30°
Viedenská škridla 30°
Mediteran plus 22°
Románska 22°
Samba 11 22°
Sulm 22°
KROK 3

Zadaj zvýšené požiadavky


ak sa priamo pod strechou nachádza zobytnené podkrovie


na streche sa nachádzajú vikiere, úžľabie, nárožie a pod.


budova sa nachádza v podhorskej oblasti, vo veternej zóne a pod.


objekt pod pamiatkovou ochranou, zvýšené požiadavky od investora a pod.


 
Partnerskí členovia CSS