STRECHY 2015

 
 
Zlatý kruh 2015 - víťazná prednáška

Ing. Milan Skokan
Dörken SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

 

Vzduchotesnosť stavby je jedna zo základných požiadaviek na  funkčnosť a užívateľnosť stavby. Už v roku 1848 sa témou tepelných strát budov zapríčinenou netesnosťou zaoberal Dr. Max von Pettenkofer. Reálna normová požiadavka na vzduchotesnosť budov sa vytvorila prvý krát v norme DIN 4108 v roku 1952.

Vzduchotesnosť podstrešných priestorov pri obývanom podkroví je na Slovensku téma, ktorou sa začalo intenzívne zaoberať až po roku 1989 s rozmachov bývania v podkroví.  Za posledných 25 rokov sa v tejto oblasti mnoho vykonalo a v dnešnej dobe dokážeme merať vzduchotesnosť pomocou Blower – door testu. Kritickým však stále ostáva riešenie vzduchotesnosti v detailoch, či už v oblasti plánovania, ale hlavne realizácie.

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS