ŠACHTIČKY 2015

 
 
Šachtičky 2015

 

ŠACHTIČKY 2015

 

 

 

4. - 6. september 2015

 

(piatok, sobota, nedeľa)

 

Téma:

 

PORUCHY  ŠIKMÝCH  STRIECH

 

 Z HĽADISKA  ICH  PREJAVU Z EXTERIÉRU.

 

Tesnosť podstrešia v súvislosti na geometrický tvar strechy /

 

nesprávny návrh skladby.


 
 
Študijný materiál zo seminára ŠACHTIČKY 2015

Jan Rypl

 

NOVÉ NAVRHOVÁNÍ TŘÍD TĚSNOSTI DOPLŇKOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH VRSTEV. SPOJOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ PODSTŘEŠNÍCH MEMBRÁN.

 

 

... vznikly tedy třídy těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4, DHV 3, DHV 2 a DHV 1, které se dělí podle způsobu provedení DHV obdobně jako tomu bylo v minulosti u tříd a stupňů těsnosti PHI. Základním pravidlem pro navrhování je tedy – cituji: 

„DHV střechy se obvykle dimenzuje podle nejnáročnější, vodou nejvíce namáhané části. Je také možné  DHV  dimenzovat samostatně pro jednotlivé střešní plochy. Výjimečně lze v jedné střešní ploše navrhnout více DHV. Např. v okolí problematických konstrukčních detailů a mezi těmito detaily a okapem se navrhne těsnější  DHV, ve zbylé části střešní plochy lze navrhnout DHV nižší těsnosti. Musí být zajištěna souvislost všech vrstev a požadovaná těsnost DHV v průnicích střešních ploch a mezi částmi ploch s různými DHV.“

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS