Prezentačný stánok CSS

 
 
Poohliadnutie sa za CONECO 2015

 

Diskutovať o nastolených otázkach, pochváliť sa menšími, či väčšími úspechmi, ale aj načerpať najnovšie informácie o dianí v stavebníctve prišla široká verejnosť na stavebný veľtrh CONECO 2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. – 28. marca 2015 tradične, aj za účasti Cechu strechárov Slovenska. Ťažisko prezentácie cechu, tak ako každoročne, spočívalo v poradenskej činnosti a v organizácii Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou.

 

Poradenskú činnosť mali pod palcom jednotlivé Krajské rady CSS. V stánku boli počas celého priebehu veľtrhu zabezpečené služby členov, ktorí prezentovali popri činnosti celého cechu aj svoje vlastné firmy. Viacerí odchádzali so zákazkami na časť sezóny. Najdôležitejšie však bolo, že verejnosť opäť počula o Cechu strechárov ako takom, a že množstvo záujemcov získalo dobré rady súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou strechy nad hlavou.


VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS