PLOCHÉ STRECHY

 
 

 

Predstavenie

 

 

TU...

 


 

MATERIÁLY  NA  STIAHNUTIE:

 


 

 
 

Systémová plochá střecha

 

Cech strechárov Slovenska uspořádal ve dnech 16. a 17. 10. 2018 dva odborné semináře v Košicích a v Banské Bystrici. Organizátorem bylo Sdružení výrobců pro ploché střechy, které posluchače seznámilo se systémovým řešením ploché střechy certifikované TAZUS. Sdružení výrobců pro plochou střechu bylo v roce 2010 založeno za účelem přispět ke zkvalitnění přípravy a realizace plochých střech. Pro podporu přípravy a realizace plochých střech byl členy sdružení zpracován návod, který poskytuje fakta a specifikace potřebné pro kvalitní a kvalifikovaný návrh střech s ohledem na tepelné, požární a akustické vlastnosti a potřebnou trvanlivost a životnost. Nově byl představen elektronický generátor skladeb systémových plochých střech, který bude zpřístupněn na web stránkách sdružení široké veřejnosti bezplatně www.systemovaplochastrecha.cz Zájem ze strany projektantů a realizátorů byl nečekaně vysoký. Ukázalo se, že problematika plochých střech je stále zajímavým tématem a v této oblasti chybí projektantům a realizátorům dostatek informací jak správně ploché střechy navrhovat a realizovat.


Ing. arch. Luděk Kovář, Tajemník sdružení

 

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS