Orgány Cechu strechárov Slovenska

 
 
 
Predstavenstvo CSS

PROF. ING. JOZEF OLÁH, PHD.

Čestný predseda

Cechu strechárov Slovenska

 

 Dubová 6,

811 04 Bratislava 

T: 0911 46 07 27

jozef.olah.svf@gmail.com

ING. EDUARD JAMRICH

Predseda

Cechu strechárov Slovenska

 

TOR, spol. s r.o.

         Starohájska 3, 851 03 Bratislava          

T: 0903 45 82 96

jamrich@tor.sk

 www.tor.sk

ING. VLADIMÍR REGEC

1. Podpredseda

Cechu strechárov Slovenska

 

R.J.R., s.r.o.

Stakčínska 141, 069 01  Snina

T: 0905 32 32 35

vlregec@centrum.sk

www.rjr.sk

STANISLAV ČIŽMÁRIK

Podpredseda

Cechu strechárov Slovenska

 

STRESTAV, s.r.o.

Gruzínska 36, 821 05 Bratislava

T: 0903 22 88 78

strestav@strestav.sk

www.strestav.sk

ĽUBOMÍR DOBRÍK

Podpredseda 

Cechu strechárov Slovenska

 

STRECHY DOBRÍK, s.r.o.

Stupy 1467/23, 034 84 Liptovské Sliače

T: 0905 46 94 56

d.o.p@stonline.sk

www.tesarstvodobrik.sk

PETER RUSŇÁK

Podpredseda

Cechu strechárov Slovenska

 

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

Súbežná 75, 945 01 Komárno

T: 0918 77 88 87

komstav@komstav.sk

www.komstav.sk

ING. TIBOR DÁVID

Krajský cechmajster CSS

Bratislavsko/Trnavský kraj

 

ALITREX s.r.o.

Galvaniho 10 (areál Bratis. stav. družstva),

821 04 Bratislava

T: 0905 75 38 83

tibor.david@alitrex.sk

www.alitrex.sk

ING. ŠTEFAN SZÁRAZ

Krajský cechmajster CSS

Nitriansky kraj

 

Stredná odborná škola stavebná

Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky

T: 0905 50 31 42

szaraz@centrum.sk

www.sosstav.edupage.org

MILOŠ ROJČEK 

Krajský cechmajster CSS

Žilinsko/Trenčiansky kraj

 

MAMA DACH, s.r.o.

Palúčanská 612/79, 031 01 Liptovský Mikuláš

T: 0905 29 02 59

mamadach@gmail.com

www.mamadach.sk

MIROSLAV KARTIK

Krajský cechmajster CSS

Banskobystrický kraj

 

Miroslav Kartik 

UNION-VTK Banská Bystrica

Marka Čulena 13, 974 11 Banská Bystrica

T: 0905 64 49 89

kartik@kartikbb.sk

www.kartikbb.sk

MILAN FIFIK

Krajský cechmajster CSS

Košický kraj

 

ROOFS FZ, s.r.o.

049 26 Vyšná Slaná 198

T: 0917 62 77 52

roofs@roofs.sk

www.roofs.sk

JÁN DOVIČÁK

Krajský cechmajster CSS

Prešovský kraj

 

DACHCOM, s.r.o.

Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

T: 0903 91 03 31

dovicakjan@stonline.sk

www.dachcom.sk

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS