Košický kraj

 
 

Rýchle vyhľadávanie CTRL + F

 
 
Košický kraj
ENTE spol. s r.o.
Turcsányi Norbert, Ing.
Popradská 56, 040 11 Košice
T:055/642 5028, F:055/643 9022,
0905/812 185, 0905/518 303
ente@ente.sk
www.ente.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
šikmé strechy, ploché strechy, pokrývač, tesár, klampiar, izolatér
  GARDEN - WOOD s.r.o.
Buraľ Marián, Mgr.
Dargovských hrdinov 118, 078 01 Sečovce
0911/418 757, 0948/418 757
bural@centrum.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strechár, pokrývač, klampiar, drevodomy, stolár
  HOTOVAL, spol. s r.o.
Bereščík Stanislav
objekt PD-PÍLA, 072 04 Bánovce nad Ondavou
T:056/649 5613, F:056/649 5619,
0907/917 510
bero441441@gmail.com
www.hotoval.ozm.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strechy, píliarska činnosť, izolácie
 
Ing. Jozef Matej – GLOBAL SLOVAKIA
Matej Jozef, Ing.
Komenského 2137/61, 075 01 Trebišov
T:056/676 3726, 0907/927 030
j.matej.gs@centrum.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strechár, izolatér
 
  Ing. Martin Bartko
Bartko Martin, Ing.
Rybničná 9211/20, 053 31 Spišská Nová Ves
T:053/441 2911, 0907/339 868
bartko@strechakomplet.sk
www.strechakomplet.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
klampiar, pokrývač, tesár, izolatér, šikmé strechy, ploché strechy, krovy
  IZOLA Košice, s.r.o.
Varga Jaroslav, Ing., CSc.
Textilná 8, 040 12 Košice
T:055/625 2254, 055/678 4388, F:055/641 1839
izola@izola.sk
www.izola.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
ploché strechy,
výkresová dokumentácia
JANČIŠIN GROUP s.r.o.
Jančišin Peter
Kostolianska cesta 159, 040 01 Košice
T:0908/984 021, 0905/543 130, 0948/034 862
jancisingroup@gmail.com
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
klampiar, pokrývač
  Ľubomír Kicko
053 22 Danišovce 162
T:053/441 4429,
0905/545 051
lubok@lubomirkicko.sk
www.lubomirkicko.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strechár, tesár, klampiar,
šikmé strechy, ploché strechy
  Pavol Šivec
Kúpeľná 301, 049 24 Vlachovo
0915/261 746
pavolsivec@post.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
tesár, pokrývač, klampiar, stolár
Peter Rjabinčák R&R STRECHY
Rjabinčák Peter
J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce
0915/414 964
peterrjabincak@atlas.sk
www.montazstriech.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
pokrývač, strechár, klampiar, tesár, šikmé strechy
  ROOFS FZ, s.r.o.
Fifik Milan
049 26 Vyšná Slaná 198
T:058/788 5390, 0917/627 752
roofs@roofs.sk, fifik@roofs.sk
www.roofs.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
šikmé a ploché strechy, klampiarstvo, výroba výrobkov z dreva, účastník Majstrovstiev sveta mladých pokrývačov IFD
  Stredná odborná škola technická
Lazorčák Milan, PhDr.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
T:055/622 8031, F:055/622 8034,
0904/337 444
m.lazorcak@gmail.com
michal.fedorko@gmail.com
sos.technicka.kosice@gmail.com
www.soskuke.edupage.org
Pridružený člen
Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Mitrík Michal, Ing., PhD.
Lermontovova 1, 040 01 Košice
T:055/632 5411, 0903/630 508
spsstage@spssagke.edu.sk
www.stavke.sk
Pridružený člen
  STRECHSTAV a PÍLA s.r.o.
Szöllös Szabolcs
048 01 Čučma 244
T:058/734 3335,
0905/751 208, 0915/876 137
strechstavapila@gmail.com
www.strechyrv.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
tesár, pokrývač, klampiar
  STRECHY GAL s.r.o.
Gál Miloslav, Ing.
Nová 297, 049 24 Vlachovo
F:058/795 9317, 0903/864 000
info@galm.sk
www.galm.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
strechy na kľúč, drevostavby
Tobau s.r.o.
Klembara Anton, Ing.
Strážna 373/2A, 040 01 Košice
0911/542 020
tobau@tobau.sk
www.tobau.sk
Realizátor striech, Riadny člen CSS,
Strechár
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS