Desatoro SŽZ

 
 

 

Desatoro SŽZ

 

VÝZVA

Vláde a Parlamentu SR na zmenu

deformovaného podnikateľského prostredia na Slovensku    

                      

Členovia Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) spolu s inými profesijnými organizáciami vyjadrujú hlboké  znepokojenie nad stavom podnikateľského prostredia na Slovensku v stavebníctve a  vyzývajú vládu a parlament aby prijali účinné opatrenia vedúce k náprave deformovaného podnikateľského prostredia. Toto je možné urobiť len dôslednou zmenou zákonov a príslušnej legislatívy. Veľa sa hovorí o podpore malého podnikania a živnostníkov. Vyvážené podnikateľské prostredie by bolo tou najväčšou podporou malého podnikania. 

 

VIAC...

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS