CECHOVÉ DNI 2017

 
 
Cechové dni 2017

Na začiatku roka 2017 sa uskutočnil v štyroch slovenských krajských mestách Košice, Banská Bystrica, Bratislava a Nitra 14. ročník odborných seminárov o strechách CECHOVÉ DNI 2017 s témou: „SKÚSENOSTI Z REALIZÁCIÍ PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH STRIECH PRE PASÍVNE DOMY OD ROKU 2016“. V rámci podujatia odzneli príspevky Partnerských členov CSS:

 

VIAC...

 

 

 

 

 
 


Podujatia sú určené pre širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o remesle strechár a má záujem sledovať nové trendy pri realizácii striech v súčasnosti. Počas Podujatí majú účastníci možnosť spoznať zaujímavé firmy pôsobiace v tomto remesle, ich príbeh a prístup k podnikaniu, ako inšpiráciu na rozbeh vlastného podnikania.


 

POZVÁNKA

VIAC...


 

Záväzná prihláška - CD 2017 (.doc)

VIAC...


 

Záväzná prihláška - CD 2017 (.pdf)

VIAC...


 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS