Aktuality

 
 
 
Pripravujeme

 

Pozvánka

 

TU...

 

Program

 

TU...

 

Záväzná prihláška pre poslucháčov

 

TU...

 

 
 
Pozývame

 
 
Vyhlásená súťaž Strecha roka 2018

Propozície

TU...

 

Záväzná prihláška

TU...

 

Prílohy A, B

TU...

 

Príloha C

TU...

 


 

 
 
Pripravujeme

 

Pozvánka

 

TU...

 

Záväzná prihláška

 

TU...

 

Predstavenie

 

TU...

 


 

 
 
Pripravujeme

23. Snem Cechu strechárov Slovenska 2019

15. február 2019 – Liptovský Mikuláš

 

22. Spoločenské posedenie Cechu strechárov Slovenska 2019

15. február 2019 – Liptovský Mikuláš

 

Coneco 2019 – Prezentačný stánok Cechu strechárov Slovenska

27.-30. marec 2019 – Bratislava

 

Coneco 2019 - 21. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov OŠ

27.-28. marec 2019 – Bratislava

 

Domexpo 2019 – Prezentačný stánok Cechu strechárov Slovenska

25.-28. apríl 2019 – Nitra

 
 
STRECHÁR. Remeslo, ktoré má budúcnosť

 
 
Tlačová správa SŽZ

Na žiadosť Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sa dňa 24. júla 2018 konalo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) stretnutie zástupcov SŽZ a zástupcov sekcie regionálneho školstva, v zastúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, k aktuálnemu stavu v oblasti odborného vzdelávania.

Vo svojej žiadosti o stretnutie vyjadril SŽZ nespokojnosť s obsahom  Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov s nedostatkom žiakov pre remeselné učebné odbory a znepokojenie nad skutočným prínosom duálneho vzdelávania pre prax.

 

VIAC...

 
 
STRECHÁR spravodaj CSS
 
 
Rozhovor s Ing. Ivanom Kolárikom

 

Záznam rozhovoru

 

TU...

 
 
Otvorený list premiérovi

Slovenský živnostenský zväz SŽZ a Združenie podnikateľov Slovenska ZPS adresovali Premiérovi SR, Petrovi Pellegrinimu, k téme  ochrany osobných údajov.otvorený list.

 

VIAC...

 
 
Tlačová správa SŽZ

V y h l  á s e n i e   d e l e g á t o v

 Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)


            V Bratislave sa konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom sa delegáti živnostenských spoločenstiev a cechov venovali aktuálnym témam v oblasti živnostenského podnikania, najmä zmenami legislatívy prispievať k vytvoreniu spravodlivého podnikateľského prostredia pre remeselné živnosti a zlepšovaniu sociálnej situácie živnostníkov.

 

VIAC...

 

Zároveň prinášame záznam televízie TA3 na tému odbornej spôsobilosti:

 

VIAC...

 
 
Príhovor Prezidenta SŽZ

Vážení delegáti, ctení hostia,

 

je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.

Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení živnostníkov a malých podnikateľov už viac ako 25 rokov aktívne podporuje Vašu agendu a dosahovanie Vašich cieľov. Podnikatelia, naši členovia,  získavajú príležitosť zapájať sa do prípravy legislatívnych noriem, dotýkajúcich sa ich profesijných oblastí alebo podmienok podnikania vo všeobecnosti.

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní, ako aj v priamej komunikácii s orgánmi štátnej správy a parlamentom sa spoločne  venujeme aktuálnym prioritám.

 

VIAC...

 
 
STN EN 508-1 Kovové povlaky

STN EN 508-1 Kovové povlaky

Dovoľujeme si Vás informovať, že po niekoľko mesačnom úsilí sa Cechu strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s Ing. Petrom Orolinom, zástupcom Partnerského člena CSS spoločnosti Metrotile CE Poprad, podarilo zaistiť a vydať preklad najdôležitejšej normy pre oceľové samonosné strešné krytiny.

Uvedením vo Vestníku č. 06/17 platí norma STN EN 508-1 od 1. 7. 2017 v slovenskom jazyku. Týmto sa odstránila dôležitá prekážka v používaní a uplatňovaní informácií o materiáloch a profiloch týchto novodobých krytín.

Okrem toho sa odstránil aj ďalší veľmi dôležitý nedostatok. Boli doplnené aj minimálne menovité hmotnosti kovových povlakov, ktoré schválila TK 103 ešte v decembri minulého roku, a ktoré v tejto norme pre Slovensko vôbec doteraz uvedené neboli! 

Normu je možné zakúpiť na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave, alebo prostredníctvom ich webovej stránky:

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124378

 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS