Aktuality

 
 
 
Pripravujeme

UZÁVIERKA PRE PREDNÁŠAJÚCICH

 

POSUNUTÁ DO 15. AUGUSTA 2018

 

 

Pozvánka

 

TU (pdf)...

 

 

Záväzná prihláška pre prednášajúcich

 

TU...

 

 
 
Remeslo, ktoré má budúcnosť

 
 
Tlačová správa SŽZ

Na žiadosť Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sa dňa 24. júla 2018 konalo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) stretnutie zástupcov SŽZ a zástupcov sekcie regionálneho školstva, v zastúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, k aktuálnemu stavu v oblasti odborného vzdelávania.

Vo svojej žiadosti o stretnutie vyjadril SŽZ nespokojnosť s obsahom  Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov s nedostatkom žiakov pre remeselné učebné odbory a znepokojenie nad skutočným prínosom duálneho vzdelávania pre prax.

 

VIAC...

 
 
Pripravujeme

 

Záväzná prihláška

 

TU...

 
 
STRECHÁR spravodaj CSS
 
 
Rozhovor s Ing. Ivanom Kolárikom

 

Záznam rozhovoru

 

TU...

 
 
Otvorený list premiérovi

Slovenský živnostenský zväz SŽZ a Združenie podnikateľov Slovenska ZPS adresovali Premiérovi SR, Petrovi Pellegrinimu, k téme  ochrany osobných údajov.otvorený list.

 

VIAC...

 
 
Pripravujeme

21. Študijný seminár CSS ŠACHTIČKY 2018

 

31. 8. - 2. 9. 2018

 

Horský hotel Šachtička

 

 

Program

TU...

 

 

Pozvánka

TU...

 

 

Prihláška

TU...

 
 
Tlačová správa SŽZ

V y h l  á s e n i e   d e l e g á t o v

 Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)


            V Bratislave sa konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom sa delegáti živnostenských spoločenstiev a cechov venovali aktuálnym témam v oblasti živnostenského podnikania, najmä zmenami legislatívy prispievať k vytvoreniu spravodlivého podnikateľského prostredia pre remeselné živnosti a zlepšovaniu sociálnej situácie živnostníkov.

 

VIAC...

 

Zároveň prinášame záznam televízie TA3 na tému odbornej spôsobilosti:

 

VIAC...

 
 
Príhovor Prezidenta SŽZ

Vážení delegáti, ctení hostia,

 

je pre mňa veľkou cťou privítať Vás na výročnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu, najvyššieho rozhodovacieho orgánu našej organizácie.

Slovenský živnostenský zväz ako strešná organizácia cechov a združení živnostníkov a malých podnikateľov už viac ako 25 rokov aktívne podporuje Vašu agendu a dosahovanie Vašich cieľov. Podnikatelia, naši členovia,  získavajú príležitosť zapájať sa do prípravy legislatívnych noriem, dotýkajúcich sa ich profesijných oblastí alebo podmienok podnikania vo všeobecnosti.

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní, ako aj v priamej komunikácii s orgánmi štátnej správy a parlamentom sa spoločne  venujeme aktuálnym prioritám.

 

VIAC...

 
 
DOMEXPO 2018

Cech strechárov Slovenska aj v tomto roku využil ponuku národného výstaviska Agrokomplex  Nitra, s možnosťou prezentácie cechu a najmä širokej vlastnej členskej základne, v samostatnom stánku  na komplexnej stavebnej výstave DOMEXPO NITRA 2018  v dňoch 19. – 22. 4. 2018. Od štvrtku do nedele sa výstavisko Agrokomplex v Nitre už tradične stalo epicentrom stretnutia odbornej aj laickej stavbárskej verejnosti.

Aktívny a živý záujem návštevníkov výstavy o odborné informácie v bezplatnom poradenskom centre Cechu strechárov Slovenska, sme zaznamenali v mimoriadne veľkej miere aj z dôvodu veľmi výhodnej polohy umiestnenia stánku v hale  „A“, a to hneď pri hlavnom vstupe na výstavisko.

 

VIAC...

 
 
Tlačová správa SŽZ

Dňa 20. apríla 2018 sa konalo pracovné stretnutie Prezidenta Slovenského živnostenského zväzu SŽZ  Stanislava Čižmárika a Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Branislava Ondruša. Stretnutia sa zúčastnil aj Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Branislav Masár a Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová.

 

VIAC...

 

 
 

 

 
 
Odporúčame k nahliadnutiu:

 

 

 

 

TU...

 


 

 
 
Stanovisko SŽZ k duálnemu vzdelávaniu

Stanovisko SŽZ k duálnemu vzdelávaniu

 

 
 
STRECHA ROKA 2017

Výsledková listina 2017

 

 
 
TV Markíza: Strhnuté strechy

 
 
STN EN 508-1 Kovové povlaky

STN EN 508-1 Kovové povlaky

Dovoľujeme si Vás informovať, že po niekoľko mesačnom úsilí sa Cechu strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s Ing. Petrom Orolinom, zástupcom Partnerského člena CSS spoločnosti Metrotile CE Poprad, podarilo zaistiť a vydať preklad najdôležitejšej normy pre oceľové samonosné strešné krytiny.

Uvedením vo Vestníku č. 06/17 platí norma STN EN 508-1 od 1. 7. 2017 v slovenskom jazyku. Týmto sa odstránila dôležitá prekážka v používaní a uplatňovaní informácií o materiáloch a profiloch týchto novodobých krytín.

Okrem toho sa odstránil aj ďalší veľmi dôležitý nedostatok. Boli doplnené aj minimálne menovité hmotnosti kovových povlakov, ktoré schválila TK 103 ešte v decembri minulého roku, a ktoré v tejto norme pre Slovensko vôbec doteraz uvedené neboli! 

Normu je možné zakúpiť na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave, alebo prostredníctvom ich webovej stránky:

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=124378

 

 
 
Medailové umiestnenie reprezentantov CSS

Kongres Medzinárodnej strechárskej federácie IFD sa konal u našich severných susedov v Poľsku. Varšava a varšavské hotely  Marriot a Ibis hostili v dňoch 25. až 29. októbra 2016 rokovanie Kongresu IFD už po 64-krát. Súbežne s kongresom sa uskutočnil 26. ročník svetového šampionátu mladých pokrývačov „Majstrovstvá sveta mladých pokrývačov IFD 2016“. Dvojčlenné družstvá mladých remeselníkov súťažili už tradične, v jednej z troch disciplín: šikmá strecha, plochá strecha a kovová strecha. Slovensko a Cech strechárov Slovenska už druhý raz za sebou reprezentovali zástupcovia firmy A - AMB s.r.o.  Námestovo, pod vedením Mentora Jozefa Ambroza.

 

VIAC...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CSS medzi ocenenými

Združenie pre zatepľovanie budov oslávilo 25 rokov obnovy a zatepľovania budov na Slovensku a 15. výročie svojho založenia. Počas slávnostného popoludnia 8. 9. 2016 v Bratislave si členovia združenia a spolupracujúcich organizácií pripomenuli najvýznamnejšie míľniky v oblasti zatepľovania na Slovensku. Medzi ocenenými je aj Cech strechárov Slovenska.

 

 

 
 
Postavíme, opravíme, zveľadíme, TV JOJ, 25. 9. 2016 od 9. minúty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vlastný text

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS