*** 21 ***

 
 
 

 
 
20. výročie založenia CSS

NAŠICH SPOLOČNÝCH 20 ROKOV

 

Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS

Príhovor pri príležitosti oslavy 20. výročia založenia CSS

Banská Bystrica, 17. február 2017

 

Často niekto položí otázku, či je rok 1997 rokom založenia, alebo je rokom obnovenia cechu? Nemôžeme predsa zakladať niečo, čo tu už dávno bolo. Tak obnovenia? Cech a podobné stavovské organizácie vtedy existovali, boli to ale len spolky a združenia, ktorých činnosť nepresahovala hranice mesta, okresu alebo kraja. Osobne si preto myslím, že teraz máme CECH nový, iný a môžeme oslavovať 20. výročie jeho založenia. O Cechu strechárov Slovenska môžeme konštatovať, že sa nám podarilo prekročiť nielen hranice kraja, ale i hranice Slovenska. Za 20 rokov existencie sme sa dostali do povedomia širokej odbornej a  laickej verejnosti. A do povedomia nielen na Slovensku. Nebudem hovoriť o tom, ako bolo na začiatku. Čo všetko bolo treba urobiť a koľko úsilia a námahy bolo treba vynaložiť. Na túto časť histórie zaspomínajú tí, ktorí stáli na počiatku vzniku cechu a majú na jeho budovaní najväčšiu zásluhu. Veľakrát ma napadne myšlienka: „Ako by tu bolo bez cechu“?

 

VIAC...

 

 

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CSS ● 20 ROKOV CSS

 

TU...

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
PARTNERSKÍ ČLENOVIA CSS